| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Links

Page history last edited by mindspot 15 years, 2 months ago

 

Her er en samling nyttige links, hvor du kan finde praktiske oplysninger eller læse mere om de syv projekter fra portrætterne.

 

 

www.aakb.dk

Århus Kommunes Bibliotekers hjemmeside med information om arrangementer, lokalebooking, mulighed for at søge efter litteratur og musik mm.

 

 

www.aarhus.dk

Portal med nyheder og informationer om kunst, kultur, fritid, sport, shopping mm. i Århus.

 

 

www.aarhusbrandvaesen.dk

Århus Brandvæsens hjemmeside med ansøgningsskemaer, retningslinier for fakkeloptog mm.

 

 

www.aarhuskommune.dk

Kommunens hjemmeside med information om tilladelser, tilskudsordninger mm.

 

 

www.aauf.dk

Århus Ungdommens Fællesråds hjemmeside med informationer om foreninger, tilskudsordninger, presse, økonomi mm.

 

 

www.danmarksgrimmeste.dk

Hjemmeside for Danmarks Grimmeste Festival med billeder, festivalprogram mm.

 

 

www.dkr.dk

Det Kriminalpræventive Råds hjemmeside med materialer om konflikthåndtering.  

 

 

www.duf.dk

Dansk Ungdoms Fællesråds hjemmeside. Information om ungdomsforeninger, støttemuligheder, kursustilbud mm.

 

 

www.eventmanual.dk

Hjemmeside fra Århus Kommune og Visit Århus med praktiske oplysninger om afvikling af store arrangementer i Århus.

 

 

www.fairbar.dk

Hjemmeside for fairbar med arrangementskalender, billeder, åbningstider mm.

 

 

www.foedevarestyrelsen.dk

Fødevarestyrelsens hjemmeside med information og gode råd om fødevarehygiejne.

 

 

www.frontloberne.dk

Information om Fronløberne, om aktuelle ungdomsprojekter i Århus, om støttemuligheder, leje af udstyr mm.

 

 

www.huset-aarhus.dk

Information om HUSETs kreative værksteder.

 

 

www.konfliktloesning.dk

Center for Konfliktløsnings hjemmeside hvor du kan læse om centrets metoder og kurser og downloade materiale.  

 

 

www.kul-tour.com

Hjemmeside for det interkulturelle projekt KULToUR.

 

 

www.kulturhusaarhus.dk

Hjemmeside for Kulturhus Århus med oplysninger om leje af Ridehuset, studioscener, udstyr mm.

 

 

www.mindspot.dk

Hjemmeside for Hovedbibliotekets ungdomstilbud Mindspot. Arrangementskalender, billeder, video, artikler om unge århusianske bands, aktiviteter og meget mere.

 

 

www.noedhjaelp.dk

Folkekirkens Nødhjælps hjemmeside med information om Ungdomsnetværket, pantindsamling på Skanderborg Festival mm.

 

 

www.politi.dk/oestjylland

Hjemmeside for Østjyllands politi med information om lejlighedsbevillinger, tilladelser mm.

 

 

www.projektguidenaarhus.dk

Projektguidens hjemmeside med kapitler og skabeloner til download og mulighed for selv at bidrage til bogen.

 

 

www.revistarevy.tk

Hjemmeside for Århus’ ungdomsrevy.

 

 

www.skat.dk

Skattevæsenets hjemmeside med information om skat og moms

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.